Pieter Ouwens ( 21-07-1932 -                      )

Werd geboren en groeide op in het dorp Oude Tonge op Goeree & Overflakkee en was in zijn jeugd zeer actief in het sociale leven van het dorp. In het voorjaar van 1944 werd hij met zijn ouders, broer en zus door de Duitse bezetters, i.v.m. de inundatie van Oostflakkee, geŽvacueerd naar Dirksland waar hij in begin 1945 de Lagere school afmaakte. Hij ging vervolgens naar de Openbare MULO-school in Middelharnis waar hij in 1949 zijn diploma haalde. Daarna doorliep hij de 2-jarige opleiding voor Stuurman Grote Handelsvaart aan de Hogere Zeevaartschool "de Ruyter" in Vlissingen.

Op 12-09-1951 ging hij voor het eerst naar zee, als matroos o/g (onder de gage) op het m.s. "Kieldrecht" van de rederij Phs van Ommeren N.V.

Met onderbreking van Ī ťťn jaar, als gevolg van de watersnoodramp op 1 februari 1953 (hij was dat weekeinde thuis in Oude Tonge) voer hij als matroos bij de Esso (s.s. Esso Den Haag), MŁller & Co (s.s. Cronenburg), op de kustvaart bij rederij Spliethoff (m.s. Bebox) en de Rotterdamse Kolencentrale (m.s. Algarve) en als 3e stuurman bij de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij (m.s. Friesland)

Op 08-11-1955 trad hij in dienst van Shell tankers als 4e stuurman op het s.s. Krebsia. Hij voer bij deze rederij vervolgens als 3e stuurman en 2e stuurman  op verschillende schepen tot 01-08-1961.( Krebsia, Camitia, Korenia, Atijs, Philippia )

Piet (op de brugvleugel van het s.t.s. Krebsia) neemt een peiling op het meer van Maracaibo (Venezuela)  1956)

Sedert zijn huwelijk op 23-10-1958 woonde hij te Dordrecht in een eigen woning aan de van Aerssenstraat 1.

Tijdens zijn zeemansloopbaan was hij steeds zeer actief als z.g. "contactlid" van de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij (CKV), de vakbond van zeelieden (thans de Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart (FWZ)). Op verzoek van het toenmalige bestuur trad hij per 01-08-1961 bij de CKV in dienst als bestuursassistent voor de vakgroep Kapiteins en Officieren. Hij werkte daarbij afwisselend in de havens van Rotterdam, Hamburg, Bremen en Antwerpen.

Van 10-06-1963 tot 31-05-1964 was hij belast met de leiding van het bondskantoor in Singapore. Na terugkomst kreeg hij de leiding van het bondskantoor in Amsterdam aan de N.Z.-Voorburgwal 130.

Per 01-01-1965 werd hij benoemd tot Adjunct secretaris met standplaats het hoofdkantoor aan de Heemraadssingel 323 te Rotterdam

Hij was o.a. bestuurslid van het Pensioenfonds voor de Koopvaardij, het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, de Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij en de Ontslagcommissies voor zeevarenden van de Gewestelijke Arbeidsbureaus te Rotterdam en Amsterdam.
Hij woonde inmiddels te Rotterdam, IJsselmonde, aan de Kouwenoord 43.

Op 1 juni 1969 nam hij ontslag wegens principiŽle meningsverschillen met het dagelijks bestuur en trad op die datum in dienst van de Stichting Mechanische Registratie en Administratie van de N.H.Kerk (S.M.R.A.) te Delft in de functie van personeelschef en verhuisde naar Delft, Roland Holstlaan 1103.

Per 1 januari 1975 werd hij benoemd tot Hoofd Personeelszaken en Organisatie bij Panocean Tank Storage Ltd. (later Paktank Chemical Nederland BV thans VOPAK).

Inmiddels was zijn 1e huwelijk beŽindigd en woonde hij aan de Ďs Gravelandseweg te Schiedam. Na zijn 2e huwelijk (op 23 september 1977) woonde hij achtereenvolgens in Hoogvliet (Parelvisserstraat 73 en aan de Stormshoek 26) in Nieuwenhoorn (gemeente Hellevoetsluis) aan de Rijksstraatweg 191, in Hellevoetsluis aan de Industriehaven 6 en de Valentijn Klotzstraat 205.

Medio 1989 was hij samen met vertegenwoordigers van de Havenvakbonden en de Scheepvaart Vereniging Zuid betrokken bij het ontwerpen en uitwerken van de z.g. "56+ - regeling" voor het personeel in de Rotterdamse haven, als onderdeel van de Herstructurering van de Rotterdamse haven.

Deze regeling werd op 1 januari 1990 ingevoerd. Per 1 juli 1990 ging hij, gebruik makend van deze regeling, met vervroegd pensioen.

Op 1 april 1997 verhuisde hij naar Schiedam, Dr.Schaepmansingel 85. in de wijk Nieuwland.

September 2005 liep ook zijn 2e huwelijk vast en werd een echtscheidingsprocedure in werking gezet Hij vestigde zich op 23 september in Pijnacker aan de Thurlede 28. Vervolgens woonde hij in Gorinchem en Loosdrecht en thans reeds een paar jaar in Huizen